Składki ZUS członka zarządu – co się zmienia w 2022r?

Składki ZUS członka zarządu – co się zmienia w 2022r?

autor: fapartners

Składki ZUS członka zarządu. Co się zmienia w 2022r.?

Do końca 2021 roku na wynagrodzenie członków zarządu nałożony był jedynie podatek dochodowy od osób fizycznych. Nowy Ład, który wszedł w życie z początkiem 2022 i wywrócił życie wielu przedsiębiorców do góry nogami, wprowadził również zmiany w oskładkowaniu wynagrodzeń członków zarządu. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się, co się zmieniło i kto zapłaci składkę ZUS.

Nowy Ład a składki ZUS członków zarządu

Członkowie zarządu wykonują swoje obowiązki na różnych zasadach. Przepisy dopuszczają zatrudnienie członka zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawna. Co więcej, każdy członek zarządu może pełnić swoje funkcje nieodpłatnie albo pobierać za swoją pracę stosowne wynagrodzenie. Obowiązki pełnione przez członków zarządu pobierających wynagrodzenie pełnione są na mocy aktu powołania do pełnienia swojej funkcji. Do końca 2021 roku członkowie zarządu pobierający wynagrodzenie mieli wyłącznie obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób fizycznych, przy jednoczesnej możliwości zastosowania miesięcznych ryczałtowych kosztów uzyskania przychodów w wysokości 250 zł.

Wraz z początkiem 2022 roku i wprowadzeniem Nowego Ładu, zmianie uległy zasady rozliczania wynagrodzeń przez członków zarządu pełniących odpłatną funkcję na mocy uchwały powołania. Od 1 stycznia wynagrodzenie członka zarządu oskładkowane jest składką zdrowotną w wysokości 9% od kwoty wynagrodzenia brutto. Wysokość składki zdrowotnej jest potrącana z wynagrodzenia członka zarządu i opłacana przez podmiot wypłacający mu wynagrodzenie, czyli spółkę.

W praktyce nowe przepisy oznaczają więc niższe wynagrodzenie członków zarządu. Warto zaznaczyć, że ta zmiana dotyczy nie tylko członków zarządu i prokurentów w polskich spółkach, ale przepisy Nowego Ładu dotykają również zatrudnionych w spółkach zagranicznych pod warunkiem, że podlegają oni polskiemu prawodawstwu. Dodatkowo, na obcokrajowców zatrudnionych w polskich spółkach także nałożony jest obowiązek opłacania składki zdrowotnej, bowiem oni też podlegają polskiemu prawodawstwu.

Obowiązkowe objęcie członka zarządu składką zdrowotną

Obowiązkowe objęcie członka zarządu składką zdrowotną oznacza w praktyce, że osoba pełniąca funkcję członka zarządu lub prokurenta ma obowiązek opłacania ubezpieczenia zdrowotnego aż do momentu wygaśnięcia aktu powołania do pełnienia swojej funkcji. Obowiązek zgłoszenia członka zarządu do ubezpieczenia zdrowotnego ma podmiot wypłacający wynagrodzenie, czyli spółka.

 

Czy składka zdrowotna w 2022 będzie odliczana od podatku?

Złą wiadomością dla wszystkich zatrudnionych w spółkach jest fakt, iż składki na poczet ubezpieczenia zdrowotnego nie będzie można odliczyć od podatku – wartość podatku pozostanie taka sama. Konieczność opłacania składek zdrowotnych wiąże się więc z otrzymywaniem niższego wynagrodzenia przez członków zarządu i prokurentów.

Czy można obniżyć składkę zdrowotną?

Polskie prawo przewiduje możliwość obniżenia składek zdrowotnych, np. w sytuacji, w której roczne dochody podatnika pełniącego funkcję członka zarządu lub prokurenta nie przekraczają kwoty wolnej od podatku (w 2022 roku wysokość kwoty wolnej od podatku to 30 000 zł). Aby obniżyć składkę ZUS, należy złożyć wniosek o jej obniżenie w obrębie każdego roku podatkowego – raz złożony wniosek nie wystarczy.

Podsumowując, wraz z początkiem 2022 roku każdy członek zarządu otrzymujący wynagrodzenie zobowiązany jest do odprowadzania składki zdrowotnej aż do momentu wygaśnięcia aktu powołania do pełnionej przez niego funkcji, a obowiązek rejestracji podatnika jako płatnika składek oraz regulowania zobowiązań ma podmiot wypłacający wynagrodzenie. W praktyce nowe przepisy wprowadzone przez Nowy Ład oznaczają niższe wynagrodzenie dla członków zarządu.

 

Potrzebujesz więcej informacji?  Zapraszamy do kontaktu: