Co dzieje się z numerami NIP, REGON i KRS w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Co dzieje się z numerami NIP, REGON i KRS w przypadku przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

autor: fapartners

Wielu przedsiębiorców, którzy decydują się na założenie własnego biznesu, wybiera prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Oznacza to, że działają w imieniu własnym, co często pozwala na szybsze dopełnienie wielu formalności. Może się jednak okazać, że w miarę rozwoju firmy właściciel nie chce odpowiadać za jej zobowiązania prywatnym majątkiem i decyduje się na przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, np. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). Jakich formalności trzeba dopełnić i co dzieje się z nadanymi jednoosobowej działalności gospodarczej numerami NIP oraz REGON? Jak uzyskać numer KRS? Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej.

Jednoosobowa działalność gospodarcza a spółka z o.o.

Czynnikiem, który przemawia na korzyść jednoosobowych działalności gospodarczych, jest fakt, że ich założenie jest zdecydowanie tańsze i szybsze. Wpis do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jest darmowy i można go dokonać, nie wychodząc z domu.

Przy rejestracji działalności przedsiębiorcy zostają nadane także numery NIP i REGON.

NIP to numer identyfikacji podatkowej, będący dziesięciocyfrowym kodem, który służy do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej od 1 września 2011 roku jako identyfikatora podatkowego używają numeru PESEL.

REGON, czyli Rejestr Gospodarki Narodowej prowadzony jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Numer REGON to z kolei dziewięciocyfrowy kod .

 

JDG zapewnia większą elastyczność w prowadzeniu biznesu, ponieważ w przypadku niepowodzenia możliwe jest szybkie i bezproblemowe zawieszenie lub zakończenie działalności.

Spółka z.o.o. oznacza zdecydowanie wyższe koszty i więcej formalności. Jednak głównym powodem, dla którego przedsiębiorcy decydują się na przekształcenie działalności w spółkę z o.o., są względy finansowe. Wspólnik spółki kapitałowej nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, co ogranicza ryzyko prowadzonej działalności wyłącznie do wniesionego do spółki wkładu.

To ograniczenie odpowiedzialności nie ma jednak zastosowania do zobowiązań zaciągniętych przez przedsiębiorcę przed przekształceniem działalności. Wobec nich przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką jeszcze przez 3 lata, licząc od dnia przekształcenia .

 

Zalety przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w sp. z o.o.

Oprócz ograniczenia osobistej odpowiedzialności majątkowej, niewątpliwą zaletą przekształcenia działalności jest także możliwość pozyskania kapitału poprzez przyjmowanie do spółki wspólników i powiększanie kapitału zakładowego. Spółka z o.o. to także szereg korzyści wizerunkowych. W tym przypadku nazwa ma znaczenie, a spółki cieszą się opinią bardziej prestiżowych i godnych zaufania niż działalności gospodarcze. Badania pokazują, że spółki godne zaufania są warte więcej w oczach potencjalnych inwestorów .

 

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Przepisy regulujące przekształcenie prowadzonej dotychczas działalności w spółkę z.o.o. można odnaleźć w art. 551 §5 Kodeksu spółek handlowych.  Aby dokonać przekształcenia, należy dopełnić następujących formalności:

• sporządzić plan przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta,

• złożyć oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy,

• powołać członków organów spółki przekształconej,

• zawrzeć umowy spółki,

• dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Dniem przekształcenia działalności jest dzień, w którym sąd rejestrowy dokonuje wpisu przekształcenia do KRS. Wówczas przedsiębiorca zostaje automatycznie (bez potrzeby składania osobnego wniosku) wykreślony z CEIDG.

 

Co dzieje się z numerami NIP i REGON?

Numery NIP i REGON nie przechodzą na nowo utworzoną spółkę w momencie wpisania jej do KRS. Numery te zostają, ale identyfikują przedsiębiorcę jako osobę fizyczną. Po przekształceniu działalności w spółkę kapitałową zostają jej nadane nowe numery identyfikacyjne.

Jeszcze kilka lat wstecz konieczne było złożenie specjalnych wniosków, które pozwoliłyby uzyskać spółce nowe numery NIP i REGON. Obecnie numery NIP i REGON zostają nadane niemal natychmiast w momencie rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym .

 

Podsumowując, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznacza szereg komplikacji i dodatkowe koszty. Jednak w przypadku, gdy nasza firma rozwija się, może to być o tyle korzystne, że nie odpowiadamy za zobowiązania spółki osobistym majątkiem. Przy przekształceniu działalności i wpisaniu podmiotu do KRS, zostaje on automatycznie wykreślony z CEIDG, a spółka otrzymuje nowe numery NIP i REGON.