Polski Ład a przekształcenie spółki w: z o.o. czy w S.K.A.?

Polski Ład a przekształcenie spółki w: z o.o. czy w S.K.A.?

autor: fapartners

Czy firmy przygotowane są na Polski Ład?

Nowy Ład wchodzi w życie wraz z początkiem 2022 roku. Założeniem programu jest m.in. pomoc dla przedsiębiorców. W rzeczywistości uderzy on w osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Czy JDG będzie jeszcze opłacalne?

Eksperci przewidują, że w związku z postanowieniami Nowego Ładu przedsiębiorcy będą zamykać swoje działalności i szukać pracy na etat. Jednak czy to jedyne wyjście z sytuacji? Niekoniecznie. Możliwe jest również przekształcenie JDG w spółkę. W artykule podpowiadamy, co zmieni Nowy Ład i w jaką spółkę przekształcić swoją działalność.

Nowy Ład a zmiany w prowadzeniu JDG

Uchwalone 1 października 2021 roku postanowienia dotyczące Nowego Ładu mają wejść w życie wraz z początkiem przyszłego roku. Niestety, Polski Ład uderzy przede wszystkim w przedsiębiorców działających w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Nowe przepisy dotyczą m.in. składki zdrowotnej.

W chwili obecnej przedsiębiorca prowadzący JDG ma obowiązek opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej w wysokości 9% podstawy wymiaru. Ta podstawa obliczana jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał roku poprzedniego. Przedsiębiorca może odliczyć składkę zdrowotną od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru.

Nowy Ład pozbawi przedsiębiorcę tej możliwości – nie będzie już można odliczać składki zdrowotnej od podatku. Co więcej, dla osób prowadzących działalność gospodarczą i opodatkowanych liniowo, podstawą wymiaru składki będzie dochód, a stawka składki wynosić będzie 4,9%. Oznacza to, że przedsiębiorcy zarabiający więcej, będą płacić niebotyczne kwoty na poczet składki zdrowotnej.

W związku z tym można się spodziewać, że wielu przedsiębiorców zacznie przekształcać swoje działalności w spółki. Jakie rozwiązania mają do wyboru?

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prowadzenia działalności, w której spółka zyskuje osobowość prawną. Może więc w swoim imieniu m.in. nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Zaletą spółki z o.o. jest wynikająca z nazwy ograniczona odpowiedzialność wspólników – za zobowiązania spółki odpowiadają oni jedynie w zakresie wniesionego wkładu.

Dużą zaletą spółki z o.o. jest również niski kapitał zakładowy – aby założyć spółkę, wystarczy dysponować kwotą 5 000 zł. Co ważne z punktu widzenia osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, istnieje możliwość utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. Przy przekształcaniu nie trzeba więc gorączkowo poszukiwać wspólników.

Spółkę z o.o. można utworzyć poprzez wizytę w kancelarii notarialnej lub przez Internet, korzystając z portalu S24. Drugie rozwiązanie jest przydatne zwłaszcza w przypadku spółek, które nie potrzebują skomplikowanej umowy – system generuje je bowiem według ustalonego szablonu.

Ogromną zaletą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest nieodpowiadanie za zobowiązania spółki osobistym majątkiem. Takiej możliwości nie ma przedsiębiorca działający w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Spółka z o.o. oznacza jednak wyższe koszty prowadzenia działalności w porównaniu do JDG – prowadzenie spółki równa się z koniecznością rozliczania na zasadach pełnej księgowości. Ważne jest również znalezienie profesjonalnego biura rachunkowego, specjalizującego się w rozliczaniu tego typu przedsiębiorstw.

Spółka komandytowo-akcyjna – charakterystyka

Spółka komandytowo-akcyjna to dość skomplikowana struktura. Łączy ona w sobie cechy spółek handlowych oraz spółek osobowych. Co ważne, aby założyć taką spółkę, musi istnieć co najmniej dwóch wspólników: komplementariusz i akcjonariusz. Pierwszy z nich odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, drugi z kolei jest inwestorem pasywnym i nie odpowiada za zobowiązania przedsiębiorstwa.
Do założenia spółki komandytowo-akcyjnej wymagany jest również wysoki kapitał zakładowy – w przypadku S.K.A. to aż 50 tys. zł. Jeśli zaś chodzi o sposób rozliczania podatków, to S.K.A. jest podatnikiem jako osoba prawna i rozlicza CIT. Na dywidendę wypłacaną wspólnikom nałożony jest podatek od osób fizycznych, czyli PIT. Stawka podatku zależy jednak tego, jaki sposób rozliczania wybierze wspólnik.

W porównaniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, założenie spółki komandytowo-akcyjnej wymaga nie tylko dysponowania większym kapitałem zakładowym, ale też dopełnienia większej ilości formalności. Problematyczne w przypadku S.K.A. może być również znalezienie odpowiedniego wspólnika. Jednak ta forma działalności daje możliwość realizacji pomysłów wymagających dużego nakładu finansowego – mogą je bowiem finansować akcjonariusze.

W co warto przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą?

W zależności od skali prowadzonego biznesu oraz możliwości finansowych przedsiębiorcy, korzystniejsze może okazać się przekształcenie biznesu w sp. z o.o. lub S.K.A. Przyjrzyjmy się więc obu rozwiązaniom.

 

→  Jeśli jesteś zainteresowany konsultacją lub ofertą – to zapraszamy do kontaktu z ekspertami FA Partners.

 

PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SP. Z O.O.

Przekształcenie JDG w sp. z o.o. sprawia przede wszystkim, że przedsiębiorca przestaje odpowiadać za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Ponosi odpowiedzialność jedynie w zakresie wniesionego do spółki wkładu. Jak już wspominaliśmy, założenie sp. z o.o. nie wymaga również dysponowania dużym kapitałem – wystarczy zaledwie 5 tys. zł.

Istnieje możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ale Zielony Ład przewiduje pewne korzystne zmiany dla spółek z o.o., w których jest co najmniej dwóch wspólników. Mianowicie, w sytuacji, w której w spółce jest co najmniej dwóch wspólników, a drugi z nich ma nie mniej niż 10% udziałów, wspólnicy spółki nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – nie muszą więc płacić składki zdrowotnej.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozliczają podatek od osób prawnych, czyli CIT i wysokość podatku w takiej spółce wynosi 9%. Te zmiany powodują, że zainteresowanie przedsiębiorców spółkami z o.o. może znacząco wzrosnąć.

PRZEKSZTAŁCENIE JDG W SP. KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ

Spółka komandytowo-akcyjna to mało popularna forma prowadzenia działalności w Polsce. Powodów jej niskiej popularności jest kilka: wysoki minimalny kapitał zakładowy (min. 50 tys. zł), obecność co najmniej dwóch wspólników (komplementariusza i akcjonariusza) oraz nieograniczona odpowiedzialność komplementariusza. Jednak w związku z postanowieniami Nowego Ładu, spółek komandytowo-akcyjnych może przybywać. Dlaczego?

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej, będący osobą fizyczną, nie ma obowiązku opłacania składek na poczet ZUS i nie jest objęty składką na ubezpieczenie zdrowotne. Wraz z początkiem nowego roku zostanie również wprowadzona korzystna zmiana w zakresie opodatkowania spółki. Co prawda nadal będzie ona płaciła CIT w wysokości 9% lub 19%, ale nie będzie potrącać podatku od dywidendy (19%) przy wypłacaniu zysku komplementariuszom.

Przykładowo, jeśli założymy, że S.K.A. jest małym podatnikiem objętym 9% CIT, to przy wypłacie zysku komplementariuszom pobierany będzie podatek w wysokości 10%, stanowiący różnicę pomiędzy 9% CIT, a 19% PIT od dywidendy.

Takie założenia sprawią, że spółka komandytowo-akcyjna stanie się korzystniejsza w oczach dużych przedsiębiorców. Po pierwsze, wraz z przekształceniem w S.K.A. nie będą oni musieli opłacać składki zdrowotnej, która, przypomnijmy, od 1 stycznia 2022 roku będzie wyliczana na podstawie dochodu. Po drugie, warunki wypłacania dywidendy wspólnikom spółki również są bardzo korzystne.

Nowy Ład, mający z założenia stanowić pomoc dla przedsiębiorców, może nieco utrudnić im życie. W praktyce najlepszym rozwiązaniem staje się przekształcenie działalności w spółkę. W zależności od wielkości przedsiębiorstwa, korzystniejsze może okazać się przekształcenie w sp. z o.o. lub S.K.A. Aby wszystko dokładnie przeliczyć i podjąć najlepszą decyzję, warto skontaktować się z FA Partners. Nasi eksperci pomogą Ci wybrać rozwiązanie optymalne dla Twojej firmy.