Services

Restructuring

Restructuring

We offer professional advice on restructuring, which helps our clients to make rational economic decisions, choose optimal development directions and effective management methods, and reduce the risk of their business. Properly undertaken actions can protect the enterprise against the deterioration of its profitability, and in extreme cases against insolvency or bankruptcy. We have extensive experience in the restructuring and reorganization of enterprises as well as strategic consulting focused on managing the process of creating the company’s value. We support companies in various optimization or restructuring processes throughout the transaction, until the terms of the restructuring or arrangement are agreed. Our services include:

  • refinancing processes
  • processes of renegotiating financing conditions
  • Out-of-court financing restructuring processes
  • court financing restructuring processes

 

The restructuring process may comprehensively cover the entire enterprise or only selected spheres of its activity (market and product restructuring, organizational, property, financial restructuring, employment restructuring, etc.). The enterprise restructuring program may also be carried out in stages, at the client’s request, and its individual elements may take the form of separate studies. The restructuring of the enterprise is often related to ownership changes or consolidation or its division. In such cases, we additionally prepare a detailed capital and organizational concept of transformation, and at the client’s request, we also participate in its implementation. Restructuring is a procedure conducted pursuant to the Restructuring Law, under which activities are undertaken to improve the economic situation of the entrepreneur.

15 +

Lat doświadczenia

15

Nowych klientów co miesiąc

100%

Zaangażowania

(Polski) Ratujemy firmy poprzez restrukturyzację, zwłaszcza w postępowaniu uproszczonym (UPR)

(Polski) Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Re­struk­tu­ry­za­cja jest po­stę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie  usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne w ra­mach, któ­rej są po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę sy­tu­acji ekon­omicz­nej przed­się­bior­cy.

Restructuring

(Polski) Zadzwoń do nas. Nasz doradca restrukturyzacyjny Tomasz Zapała tel.  +48 607-863-926 lub e-mail: tomasz.zapala @ fapartners.pl

Restructuring

(Polski) Zgłoś się do nas

(Polski) Pierwszy kontakt z naszą firmą jest bezpłatny. W trakcie wstępnej rozmowy otrzymasz rekomendacje w zakresie możliwych kierunków działania. Twoją sprawę poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni z licencją Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomogą Ci eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ratowaniu firm.

Contact

At FA Partners we've been serving the accounting needs of companies for years. If you need help managing any aspect of your business's finances, we want to hear from you. Please fill out the form and let us know how we can be of service. We will happily offer you a FREE initial consultation to determine how we can best serve you. Thank you for visiting. We look forward to working together!

Wypełnij formularz

Przez naciśnięcie powyższego przycisku wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych w celach marketingowych przez Finance and Accounting Partners Sp. z o. o.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem