Kiedy wdrożyć restrukturyzację w firmie?

autor: fapartners

Kiedy wdrożyć restrukturyzację w firmie?

Czy istnieje skuteczny sposób na uratowanie podupadającego przedsiębiorstwa? Jak najłatwiej spłacić wierzycieli? W jaki sposób zniwelować skutki pandemii w firmie? Z pewnością wielu przedsiębiorców zadaje sobie podobne pytania. Odpowiedzią na nie jest restrukturyzacja.

Czym zatem jest restrukturyzacja? Kto może skorzystać z takiego rozwiązania? Na czym polega i przede wszystkim, kiedy powinniśmy wdrożyć procedury w firmie? Sprawdźmy.

Restrukturyzacja i upadłość w polskich firmach w 2020 roku

Rok 2020 był dla wielu przedsiębiorców okresem przełomowym. Niestety w większości przypadków w negatywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko za sprawą panującej na świecie pandemii, która z niszczycielską siłą uderzyła w wiele sektorów gospodarki.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie BIG InfoMonitor, w Polsce w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, 1243 przedsiębiorstwa ogłosiły upadłość lub poddały się restrukturyzacji. To wzrost aż o 22% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Obecnie ponad jedna trzecia polskich przedsiębiorców obawia się bankructwa. Na szczęście w wielu przypadkach przed upadłością może uchronić restrukturyzacja firmy.

Czym jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacja to wdrożenie procedur prowadzących do poprawy efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Działania te są ściśle powiązane z określeniem przyczyn powstałego kryzysu, ich eliminacją oraz poprawą relacji z wierzycielami.

Restrukturyzacja może dotyczyć redukcji zatrudnienia, zmiany sposobu zarządzania firmą lub pozyskaniem zewnętrznego dofinansowania. Niezależnie od podjętych działań, jej nadrzędnym celem jest uniknięcie upadłości.

Kto może wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne?

Zdolność restrukturyzacyjną posiada każdy przedsiębiorca, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Ponadto z takiego rozwiązania mogą skorzystać spółki kapitałowe, wspólnicy spółek osobowych ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a także wspólnicy spółek partnerskich.

 

W FA Partners można zapoznać się z ofertą usług restrukturyzacyjnych.

 

Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Pierwszym krokiem jaki powinien podjąć przedsiębiorca jest wybór trybu restrukturyzacji. Polskie prawo umożliwia przeprowadzenie tego procesu na cztery sposoby.

1.     Postępowanie o zatwierdzenie układu

Nazywane również „restrukturyzacją przedsądową”. Postępowanie odbywa się bez udziału sądu i opiera na ustaleniu warunków bezpośrednio z wierzycielami. W tej sytuacji dłużnik zawiera jedynie umowę cywilnoprawną z doradcą restrukturyzacyjnym, który nadzoruje cały proces.

Z tego rozwiązania można skorzystać jedynie w sytuacji, w której suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnej sumy wszystkich wierzytelności.

2.     Przyspieszone postępowanie układowe

Wybierając ten wariant, podobnie jak w przypadku postępowania o zatwierdzenie układu, musimy pamiętać o tym, aby suma wierzytelności nie przekraczała 15%. W tym trybie miejsce doradcy restrukturyzacyjnego zajmuje nadzorca sądowy.

Ta forma restrukturyzacji jest szczególnie pożądana w sytuacji, w której przedsiębiorcy grożą postępowania egzekucyjne, bowiem w przypadku przyspieszonego postępowania układowego cały majątek jest chroniony przed egzekucją. Jest to proces niezwykle szybki, trwający zazwyczaj od 2 do 3 miesięcy.

3.     Postępowanie układowe

Przeprowadzane jest na zasadach podobnych jak postępowanie przyspieszone, z tą różnicą, że wartość wierzytelności spornych musi przekraczać 15%. Przeznaczone jest zatem dla dłużników, którzy nie kwalifikują się do dwóch wyżej wspomnianych trybów.

Ponadto, w przypadku postępowania układowego nie ma możliwości składania sprzeciwu przez wierzycieli.

4.     Postępowanie sanacyjne

Jest to forma restrukturyzacji przeznaczona dla najbardziej zadłużonych przedsiębiorców oraz takich, którzy z różnych względów nie byli w stanie dojść do porozumienia ze swoimi wierzycielami.

W tym przypadku przed rozpoczęciem postępowania dłużnik jest zobowiązany do przeprowadzenia działań sanacyjnych, mających na celu przywrócenie dobrej kondycji finansowej firmy np. redukcja zatrudnia. W czasie postępowania sanacyjnego decyzję o składzie majątku dłużnika podejmuje zarządca.

Tę formę postępowania może wszcząć zarówno dłużnik, jak również jego wierzyciel.

Restrukturyzacja w dobie pandemii koronawirusa

Aby ułatwić przedsiębiorcom wdrożenie restrukturyzacji w czasach kryzysu wywołanego pandemią, rząd wprowadził tymczasowe rozwiązanie – uproszczoną restrukturyzację, zwaną potocznie Tarczą 4.0.

Pierwszy jej etap nie wymaga udziału sądu. Wystarczy, aby dłużnik zawarł umowę z doradcą restrukturyzacyjnym, a w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zamieścił informację poddaniu się restrukturyzacji. Od tego momentu, przez cztery miesiące dłużnik jest chroniony, a wszelkie egzekucje zostają wstrzymane. Dopiero w drugim etapie, w którym zostaje złożony wniosek o zatwierdzenie układu, w procedurę zostaje zaangażowany sąd.

Jest to rozwiązanie tymczasowe, z którego polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać do 30 czerwca 2021 roku.

Kiedy wdrożyć postępowanie restrukturyzacyjne w firmie?

Wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwe w dwóch przypadkach.

Pierwszym z nich jest niewypłacalność, czyli sytuacja, kiedy firma nie jest w stanie pokryć zobowiązań, których termin płatności już minął. Opóźnienie powinno jednak przekraczać trzy miesiące. Inną przesłanką do ogłoszenia niewypłacalności jest wskazanie, że zobowiązania przewyższają wartość majątku przedsiębiorstwa, a taki stan utrzymuje się przez co najmniej 24 miesiące.

Poważnym błędem jest czekanie z wdrożeniem restrukturyzacji aż do ostatniej chwili, kiedy utracimy zaufanie naszych partnerów i kontrahentów – twierdzi Tomasz Zapała, współwłaściciel FA Partners, firmy świadczącej kompleksowe usługi księgowo doradcze dla firm.

Postępowanie restrukturyzacyjne jest możliwe już w stanie zagrożenia niewypłacalnością, czyli w momencie, w którym da się przewidzieć, że taka sytuacja wkrótce nastąpidodaje Zapała.

Ile kosztuje proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi się liczyć z opłatami sądowymi. Koszt złożenia wniosku to 1000 zł, a w przypadku wniosku uproszczonego 200 zł. W przyspieszonym postępowaniu układowym wymagane jest również wniesienie zaliczki w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Do kosztów należy doliczyć wynagrodzenie nadzorcy, którego wysokość zależy od liczby wierzycieli oraz sumy wierzytelności i może się wahać od 10000 do nawet 200000 zł.

Przedsiębiorca musi się również liczyć z kosztami dodatkowymi, jak opłacenie rady prawnego, czy wydatki związane ze zwołaniem i organizacją zgromadzenia wierzycieli np. koszt wynajmu sali.

Korzyści wynikające z przeprowadzenia restrukturyzacji w firmie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad sensem przeprowadzenia restrukturyzacji w swoich firmach. Odstraszają ich koszty oraz widmo czekających ich procedur. Należy jednak pamiętać, że zalety takiego rozwiązania są nie do przecenieniazapewnia Tomasz Zapała z FA Partners.

Główną korzyścią jest bez wątpienia uniknięcie upadłości oraz odzyskanie płynności finansowej w firmie. Co ważne, podczas restrukturyzacji ponosimy niższe koszty niż w przypadku postępowania upadłościowego.

Istotną zaletą jest również częściowa redukcja zobowiązań wynikająca z planu restrukturyzacji.

Takie rozwiązanie sprzyja polepszeniu relacji z wierzycielami, odzyskaniu zaufania kontrahentów oraz chroni przed zdecydowanymi działaniami z ich strony m.in. wszczęcie postępowań egzekucyjnych.

Co ważne, restrukturyzacja niesie ze sobą również liczne korzyści dla wierzycieli m.in. ich potrzeby zostaną zaspokojone w stopniu wyższym niż w przypadku postępowania upadłościowego.

Podsumowanie

Dla wielu przedsiębiorców restrukturyzacja może być jedynym sposobem na uniknięcie upadłości. Choć na pierwszy rzut oka może wydawać się skomplikowanym rozwiązaniem, praktyka pokazuje, że wcale tak nie jest. Jej zalety są nie do przecenienia, dlatego z całą pewnością nie warto czekać z jej wdrożeniem do ostatniej chwili.

 

Jeśli chcesz przeczytać w jaki sposób zlikwidować spółkę, zobacz: Likwidacja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością