Bezpłatna
konsultacja

Zamów 30 minutową bezpłatną konsultację z naszym ekspertem i porozmawiaj na temat potrzeb księgowych lub finansowych Twojej firmy.

Gwarantujemy pełną poufność informacji.

Wypełnij formularz

[ ] Naciskając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych podanych w formularzukontaktowym przez spółkę Finance And Accounting Partners Sp. z o.o., w celu marketingu własnego usług wykonywanego za pośrednictwem urządzeń końcowych (komputer, telefon, tablet) lub zautomatyzowanych systemów wywołujących, poprzez przekazanie mi informacji handlowych w formie wiadomości e-maili, wiadomości smsów oraz podczas rozmów telefonicznych.Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką Prywatności. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Finance And Accounting Partners Sp. z o.o.,

O czym możemy porozmawiać?

Refaktura - co to właściwie jest?

Refakturowanie polega na odsprzedaniu towarów lub usług innej firmie po tej samej cenie, bez naliczania jakiejkolwiek prowizji lub marży. Zazwyczaj wszelkie koszty są wówczas przenoszone na firmę, która rzeczywiście korzysta z usługi lub towaru, której dotyczy reafaktura. Znacznie częściej stosuje się refakturę usługi niż zakupu towaru.

Co z ZUS, gdy firma ogłosi upadłość?

W momencie ogłoszenia upadłości firmy pracodawca, czyli płatnik składek, ma obowiązek wyrejestrowania w ZUS wszystkich pracowników z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego (służy do tego druk ZUS ZWUA). Należy zrobić to w ciągu 7 dni od dnia ustania ich stosunku pracy.

Jak długo trwa proces ogłoszenia upadłości spółki?

Cały proces ogłoszenia upadłości spółki jest liczony od momentu podjęcia decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości do momentu zawarcia układu i trwa około 6 miesięcy. Warunkiem przeprowadzenia procesu upadłościowego jest pozytywne rozpatrzenie wniosku przez sąd oraz zgoda 2/3 wierzycieli.

Kiedy trzeba ogłosić upadłość firmy?

Prawo upadłościowe stanowi, że dłużnik jest niewypłacalny, jeśli nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy. Od momentu, w którym dłużnik jest niewypłacalny, ma on 30 dni na ogłoszenie upadłości poprzez złożenie specjalnego wniosku.

Czym jest audyt wewnętrzny?

Audyt wewnętrzny to kontrola przeprowadzona przez specjalistę zatrudnionego wewnątrz firmy, najczęściej w dziale audytorskim. Wewnętrzny audytor przeprowadza kontrole mające na celu sprawdzenie, czy procesy firmowe przeprowadzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Jak często powinno się przeprowadzać audyt zewnętrzny?

W większości przedsiębiorstw audyt zewnętrzny przeprowadzany jest raz do roku. Jednak w przypadku jednostek zainteresowania publicznego, audyt ma miejsce dwa razy w roku – są to instytucje, które wymagają większej kontroli.

Ile kosztuje przeprowadzenie audytu zewnętrznego?

Cena audytu jest uzależniona od wielu czynników – wielkości przedsiębiorstwa, ilości zatrudnionych osób, osiąganych zysków, a także kwalifikacji audytora zewnętrznego. Audyt przeprowadzony przez wykwalifikowanego audytora zewnętrznego może osiągać koszt od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać, że taka usługa może przynieść wymierne korzyści, więc nie warto na niej oszczędzać.

Czy muszę mieć pieczątkę firmową?

Nie, żaden przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania pieczątki firmowej. Jednak jest to niezwykle wygodne, ponieważ pieczątka może się przydać w różnego rodzaju sytuacjach – np. kiedy prosząc o fakturę, musisz podać dane firmy, nie trzeba ich za każdym razem dyktować. Pamiętaj również, że zakup pieczątki firmowej możesz rozliczyć w kosztach firmy.

Czy zakładając firmę mam obowiązek założenia firmowego konta bankowego?

Założenie firmy nie jest równoznaczne z obowiązkiem założenia firmowego konta bankowego. Co prawda w formularzu CEIDG-1 należy wpisać numer konta bankowego, lecz może to być numer prywatnego konta przedsiębiorcy. Ważne jest po prostu, aby zostało ono zgłoszone do CEIDG. Jednak decydując się na taki krok, należy mieć na uwadze to, że urzędnicy przeprowadzający kontrolę będą wówczas mieli wgląd nie tylko w wydatki firmowe, ale również prywatne. Pamiętaj, że nawet jeśli początkowo wpisałeś w CEIDG numer konta prywatnego, możesz to w każdej chwili zmienić.

Samodzielna księgowość a profesjonalny księgowy. Co wybrać?

Samodzielne rozliczanie księgowości w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej jest możliwe. Jednak tego typu działanie wymaga posiadania fachowej wiedzy w zakresie przepisów podatkowych i pilnowanie terminów płatności, a dodatkowo zabiera cenny czas. Skorzystanie z usług profesjonalnego księgowego pozwala na skupieniu się na działalności przedsiębiorstwa, bez troski o poprawne rozliczenie jego finansów. Z kolei prowadzenie spółki wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a co za tym idzie, współpracy z kompetentnym biurem rachunkowym.

Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest obowiązkowe dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy. KPiR muszą prowadzić również spółki cywilne, jawne i partnerskie, których właścicielami są osoby fizyczne – wówczas podatkowa księga przychodów i rozchodów wchodzi w skład pełnych ksiąg.

Kiedy przedsiębiorca musi przejść na pełną księgowość?

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, a więc pełnej księgowości występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro.

Kiedy nie trzeba prowadzić księgi przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób fizycznych, które: - opłacają zryczałtowany podatek dochodowy, - wykonują tylko i wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, - wykonują zawód adwokata w zespole adwokackim, - sprzedają środki trwałe po likwidacji działalności.

Czy zakładając własną firmę, można płacić mniejszy ZUS?

Tak, ponieważ zakładając własną firmę, możesz skorzystać z tzw. „ulgi na start”. Dzięki tej uldze przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia własnej działalności nie opłacasz składki na ubezpieczenie społeczne. Wciąż masz jednak obowiązek opłacania zakładki na ubezpieczenie zdrowotne.

Czy muszę składać PIT-11?

Obowiązek złożenia PIT-11 ma każdy przedsiębiorca, który w poprzednim roku podatkowym zatrudniał pracowników, niezależnie od tego, czy była to umowa o pracę, umowa o dzieło czy też umowa zlecenie.

Co oznacza „podwójne opodatkowanie”?

Podwójne opodatkowanie występuje w spółkach i dotyczy sytuacji, w której od wypracowanego w spółce dochodu płaci się podatek od osób prawnych (CIT), a następnie udziałowcy spółki, którzy otrzymują dywidendę, mają obowiązek zapłacenia podatku od osób fizycznych (PIT).

Kto Tobie pomoże?

Anna Nowakowska-Madany

Anna Nowakowska-Madany

Anna Nowakowska-Madany posiada 20 letnie doświadczenie w obszarze księgowości, zarządzania pionami księgowymi i finansowymi w dużych międzynarodowych organizacjach. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) oraz Wyższej Szkoły Finansowej i Zarządzania w Warszawie legitymująca się Certyfikatem Ministerstwa Finansów. Karierę zawodową rozpoczęła w dziale księgowości Thomson multimedia Polska Sp. z o.o, następnie kontynuowała w Accenture Sp. z o.o. oraz w TCL Operations Polska Sp. z o.o. jako kierownik działu Tax and Treasury. Sukcesywnie kontynuuję karierę w ID Finance Poland Sp. z o.o. na stanowisku Z-ca Dyrektora Finansowego, gdzie jest odpowiedzialna za zarządzanie działem finansowym, tworzeniem sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych wszelkimi kontaktami z audytorami, urzędami skarbowymi. Od 2017 roku współpracuje z wieloma firmami w zakresie usług księgowych i doradza jako Główna Księgowa.

Tomasz Zapała

Tomasz Zapała

Tomasz Zapała jest biegłym rewidentem, doradcą restrukturyzacyjnym z przeszło 15 letnim doświadczeniem w zakresie: zarządzania finansami i działami księgowymi Spółek, restrukturyzacją przedsiębiorstw, badań i przeglądów sprawozdań finansowych, usług atestacyjnych, wycen, kontrolingu oraz analiz finansowych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) karierę zawodową rozpoczął w dziale kontrolingu BMW Polska Sp. z o.o. a następnie kontynuował w działach audytu i doradztwa biznesowego PKF Audyt Sp. z o.o. oraz TPA Sp. z o.o. W latach 2016/2017 roku członek zespołu PAGED S.A. (obecnie Thumos Capital) odpowiedzialny za kwestie finansowe w grupie kapitałowej, w tym w szczególności: nadzór korporacyjny na spółkami zależnymi, budżetowanie, modelowanie finansowe, raportowanie giełdowe (GPW). Od 2017 związany z Grupą ID Finance odpowiedzialny za projekt restrukturyzacji działalności Spółki. Od sierpnia 2017 r. Dyrektor finansowy, a od kwietnia 2019 r. CEO w ID Finance Sp. z o. o. odpowiedzialny za wszystkie działania finansowe i operacyjne w firmie.

Kontakt

W FA Partners od lat obsługujemy potrzeby księgowe i finansowe firm. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu w jakimkolwiek aspekcie finansów swojej firmy, chętnie się z Tobą skontaktujemy. Czy możesz wypełnić formularz i powiedzieć nam, w jaki sposób możemy pomóc. Z przyjemnością zaoferujemy DARMOWĄ wstępną konsultację w celu ustalenia, w jaki sposób możemy Ci najlepiej pomóc. Dziękujemy za wizytę. Cieszymy się na współpracę!

Wypełnij formularz

Przez naciśnięcie powyższego przycisku wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych w celach marketingowych przez Finance and Accounting Partners Sp. z o. o.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem