Usługi

Restrukturyzacja firm

Restrukturyzacja

Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie restrukturyzacji, ułatwiające naszym klientom podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych, wybór optymalnych kierunków rozwoju i efektywnych metod zarządzania oraz redukcję ryzyka prowadzonej działalności. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością. Mamy olbrzymie doświadczenie w restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorstw oraz doradztwie strategicznym, koncentrującym się na zarządzaniu procesem tworzenia wartości firmy. Wspieramy firmy w różnorodnych procesach optymalizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w toku całej transakcji, aż do momentu uzgodnienia warunków restrukturyzacji lub układu. W zakres naszych usług wchodzą:

  • procesy refinansowania
  • procesy renegocjacji warunków finansowania
  • procesy pozasądowej restrukturyzacji finansowania
  • procesy sądowej restrukturyzacji finansowania

Proces restrukturyzacji może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

15 +

Lat doświadczenia

15

Nowych klientów co miesiąc

100%

Zaangażowania

Ratujemy firmy poprzez restrukturyzację, zwłaszcza w postępowaniu uproszczonym (UPR)

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo - organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu. Re­struk­tu­ry­za­cja jest po­stę­po­wa­niem pro­wa­dzo­nym na pod­sta­wie  usta­wy Pra­wo re­struk­tu­ry­za­cyj­ne w ra­mach, któ­rej są po­dej­mo­wa­ne czyn­no­ści ma­ją­ce na ce­lu po­pra­wę sy­tu­acji ekon­omicz­nej przed­się­bior­cy.

Restrukturyzacja

Zadzwoń do nas. Nasz doradca restrukturyzacyjny Tomasz Zapała tel.  +48 607-863-926 lub e-mail: tomasz.zapala @ fapartners.pl

Restrukturyzacja

Zgłoś się do nas

Pierwszy kontakt z naszą firmą jest bezpłatny. W trakcie wstępnej rozmowy otrzymasz rekomendacje w zakresie możliwych kierunków działania. Twoją sprawę poprowadzą doradcy restrukturyzacyjni z licencją Ministerstwa Sprawiedliwości. Pomogą Ci eksperci z wieloletnim doświadczeniem w ratowaniu firm.

Kontakt

W FA Partners od lat obsługujemy potrzeby księgowe i finansowe firm. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu w jakimkolwiek aspekcie finansów swojej firmy, chętnie się z Tobą skontaktujemy. Czy możesz wypełnić formularz i powiedzieć nam, w jaki sposób możemy pomóc. Z przyjemnością zaoferujemy DARMOWĄ wstępną konsultację w celu ustalenia, w jaki sposób możemy Ci najlepiej pomóc. Dziękujemy za wizytę. Cieszymy się na współpracę!

Wypełnij formularz

Przez naciśnięcie powyższego przycisku wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych oraz kontakt za pośrednictwem urządzeń końcowych w celach marketingowych przez Finance and Accounting Partners Sp. z o. o.. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem