Usługi

Księgowość

usługa

Księgowość   W Polsce istnieje kilka form zakładania spółek. Nasz zespół ekspertów doradzi Tobie najkorzystniejszą formę - spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej. Każda forma różni się zarządzaniem oraz rozliczaniem działalności,       Krokami w zakładaniu firmy będą m.in:

 • wniosek o nadanie numer NIP firmy
 • wniosek o nadanie numeru REGON przedsiębiorstwa
 • podanie o formę opodatkowania firmy
 • informacje dotyczące rachunku bankowego przedsiębiorstwa
 • zgłoszenie płatników składek ubezpieczeń społecznych w ZUS
Prowadzenie firmy wiąże się z rejestracją w Urzędzie Skarbowym w celach podatkowych oraz usług i towarów. Po wyborze opodatkowania, powinieneś również - jeśli będziesz czynnym podatnikiem VAT, zgłosić odpowiedni wniosek do Urzędu. Prowadząc firmę zatrudniającą pracowników odprowadzasz odpowiednie składki finansowe  do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przy rejestracji poprzez formularz ZUA składamy:
 • numer NIP,
 • numer REGON,
 • dane personalne,
 • numer i seria dokumentów właściciela firmy oraz zgłaszanych osób,
 • numer rachunku bankowego firmy,
 • numer wpisu do ewidencji i nazwy instytucji
Rachunek bankowy firmowy powinien zostać założony przez przedsiębiorcę. Rachunek ten umożliwia szybkie i proste przelewy do ZUS, Urzędu Skarbowego oraz ułatwia rozliczanie się z kontrahentami. Prowadzenie księgowości powinno zostać oddane profesjonalnej księgowej lub niezależnej profesjonalnej firmie zajmującej się księgowością, ze względu na stosunkowo niski koszt współpracy, rzetelność oraz płynną obsługę finansów przedsiębiorstwa. Do prowadzenia przedsiębiorstwa zgodnie z obowiązującym prawem niezbędne jest uzyskanie aktu administracyjnego, który umożliwia właściciela do posiadania firmy pod kątem interesu państwa i obywateli. Koncesja ta udzielana jest od 5 do 50 lat i wydawana jest przez ministra odpowiedzialnego za dany dział gospodarki. Dodatkowym dokumentem do wyrobienia jest zezwolenie przyzwalające na prowadzenie firmy zgodnie z prawem. W FA Partners oprócz profesjonalnej usługi związanej z księgowością, wspieramy firmy w różnych aspektach prowadzenia firmy.